प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

 
an elephant

आम्गलम्सम्पाद्यताम्

नामःसम्पाद्यताम्

हस्ती,

पर्याय रूपाणिसम्पाद्यताम्

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=elephant&oldid=482879" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः