प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। अभ्यन्ता
  • २। अभियन्त्री

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। पुल्लिङ्गम् २। स्त्रीलिङगम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=engineer&oldid=482918" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः