आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। पतति
  • २। पतनम्

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। क्रियापदम् २। नपुंसकलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

१। चलन्तः लघुशिशवः बहुवारं पतन्तः । २। अमेरिकाकानडादेशौ मध्येस्तिथौ नयागरा जलपतनम् सर्वदेशानाम् बृहत्पतनम् अस्ति । अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=fall&oldid=483013" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्