आङ्ग्लपदम् सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादः सम्पाद्यताम्

  • अनुसरति

व्याकरणांशः सम्पाद्यताम्

क्रियापदम्

उदाहरणवाक्यम् सम्पाद्यताम्

उत्तमजनाः धर्माचारनियमान् सर्वदा अनुसरन्ति ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=follow&oldid=483106" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्