प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


यन्त्रोपारोपितकोशांशःसम्पाद्यताम्

कल्पद्रुमःसम्पाद्यताम्

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


पक्वान्नम्, त्रि, (पक्वमन्नम् ।) कृतपाकतण्डुलादि । यथा- “आमं शूद्रस्य पक्वान्नं पक्वमुत्सृष्टमुच्यते” । इति तिथितत्त्वम् ॥ (“यती च ब्रह्मचारी च पक्वान्नस्वामिनावुभौ” । इति सदाचारः ॥)

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=पक्वान्नम्&oldid=145854" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः