प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

उपसर्गयुक्तानि सर्वाणि पृष्ठानि

उपसर्गयुक्तानि सर्वाणि पृष्ठानि
"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:उपसर्गानुक्रमणी/ऌ" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः