आङ्ग्लपदम् सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादः सम्पाद्यताम्

  • जीवशास्त्रम्

व्याकरणांशः सम्पाद्यताम्

नपुंसकलिङ्गम् [Neuter]

उदाहरणवाक्यम् सम्पाद्यताम्

वैद्यशस्त्रस्य अध्ययनाय जीवशास्त्रस्य ञ्जानम् अत्यन्तं अवश्यकम् ।

अन्यभाषासु सम्पाद्यताम्

आधारः सम्पाद्यताम्

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=biology&oldid=482114" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्