आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • पुस्तकम्
  • ग्रन्थः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

नपुंसकलिङ्गम् [Neuter ], पुंल्लिङ्गम् [Masculine ]

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

  • पुस्तकमॆव अस्माकं मार्गदर्शकः, मित्रं, सकलं च भवॆत् ।
  • भारतीयैः सर्वॆषु विषयॆषु अद्भुतग्रन्थाः विरचिताः ।

अन्यभाषासुसम्पाद्यताम्

आधारःसम्पाद्यताम्

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=book&oldid=482158" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्