आङ्ग्लपदम्संपादित करें

संस्कृतानुवादःसंपादित करें

  • कुतन्त्रम्

व्याकरणांशःसंपादित करें

नपुंसकलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्संपादित करें

इन्दिरा गान्धि, भूतपूर्वप्राधानमन्त्रि, कुतन्त्रेन मृता ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=conspiracy&oldid=482505" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्