प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

यन्त्रोपारोपितकोशांशःसम्पाद्यताम्

आङ्ग्लसंस्कृतसङ्गणककोशः श्रीकान्तस्यसम्पाद्यताम्

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


-n : अभिवृद्धि: -स्त्री । तन्त्रांशस्य परिष्करणम् - यथा नूतननियोगानां योजनम्, वेगवर्धनम्, अन्यतन्त्रांशै: सह सङ्गतताया: साधनम् इत्यादिकार्याणि । A change to a product which is intended to make it better in some way, e.g. new functions, faster, or occasionally more compatible with other systems.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=enhancement&oldid=482920" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः