प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

extinguisher

(extinuisher इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • शामकः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

पुल्लिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

यन्त्रशालासु शमकाः स्थापनीयाः । अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=extinguisher&oldid=482989" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः