प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • पक्ष्म

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

नपुंसकलिङ्गम् ( नकारान्तः)

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

अन्यभाषासु

  • आङ्ग्ल्म्-cilium

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=eyelash&oldid=482999" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः