आङ्ग्लपदम्=सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • उपाख्यानम्

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

नपुंसकलिङ्गम् =

अन्यभाषासुसम्पाद्यताम्

आधारःसम्पाद्यताम्

आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=anecdote&oldid=481845" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्