आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • स्फॊटः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

पुंल्लिङ्गम् [Masculine ]

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

इदानीं अग्न्यन्त्रस्य स्फॊटः कुत्रापि कदापि भवॆत् इति भीतिः जनानं मनसि सर्वदा वर्ततॆ ।

अन्यभाषासुसम्पाद्यताम्

आधारःसम्पाद्यताम्

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=burst&oldid=482239" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्