आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • परिस्थितिः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

स्त्रीलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

अन्यभाषासु

धारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=circumstance&oldid=482383" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्