आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • काकः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

पुंलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

काकः मलाकर्षिनस्य कार्यं कृत्वा समाजसॆवा करॊति |

अन्यभाषासु

  • आङ्ग्ल्म्-

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=crow&oldid=482598" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्