आङ्ग्लपदम् सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादः सम्पाद्यताम्

  • पर्याप्तः

व्याकरणांशः सम्पाद्यताम्

विशॆषणम्

उदाहरणवाक्यम् सम्पाद्यताम्

भारतदेशॆ प्रयशः वृष्टिः पर्याप्ता न अस्ति । अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=enough&oldid=482925" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्