आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • मूर्खः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

पुल्लिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

आङ्ग्लभाषायां एकः लोकोक्तिः अस्ति, यत्र देवाः अपि भेषन्ति , तत्र मूर्खाः रुष्यन्ति इति ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=fool&oldid=483112" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्