सम्कृतम्संपादित करें

क्रियासंपादित करें

पानम् करोति

पी धातु +परस्मै पदिसंपादित करें

लट्संपादित करें

एकवचनम् द्वि वचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः पिबति पिबतः पिबन्ति
मध्यमपुरुषः पिबसि पिबथः पिबथ
उत्तमपुरुषः पिबामि पिबावः पिबामः

अनुवादाःसंपादित करें

नामरूपाणीसंपादित करें

शतृसंपादित करें

पिबन्

शानच्संपादित करें

पीयमानः

क्तवतुसंपादित करें

पीतवान्

क्तसंपादित करें

पीतः

यत्संपादित करें

पेयम्- पातुम् योग्यम्

अनीयर्संपादित करें

पानीयम्

तव्यम्संपादित करें

पातव्यम्

सन्संपादित करें

पिपासा

णिच्संपादित करें

पाययति

अव्ययाःसंपादित करें

तुम्संपादित करें

पातुम्

त्वासंपादित करें

पीत्वा

इतर शब्दाःसंपादित करें

पानकम् पिबतु

यन्त्रोपारोपितकोशांशःसंपादित करें

आख्यातचन्द्रिकासंपादित करें

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


पाने
2.1.24
पिबति आचामति धयति चूषति पीयते

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=पिबति&oldid=500955" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्