प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

विकिशब्दकोशः β

संस्कृतशब्दार्थाः

अन्ये संस्कृतशब्दकोशाःसम्पाद्यताम्

सङ्क्षिप्तः संस्कृतताङ्ग्लभाषाशब्दकोशः (Concise Sanskrit-English Dictionary) - संस्कृतशब्दः देवनागरीलिप्या लिखितः भवति । तस्यार्थः आङ्ग्लभाषया च । बहुशः उपदशसहस्रं शब्दाः भवन्ति । अवतार्य उपयोगाय योग्याः भवन्ति ।

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=संस्कृतशब्दार्थाः&oldid=461765" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः