आङ्ग्लपदम् सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादः सम्पाद्यताम्

  • १। सम्पूर्णः
  • २। अत्यधिकम्

व्याकरणांशः सम्पाद्यताम्

१। विशेषणम् २। नपुंसकलिङ्गम् ==अन्यभाषासु==ಮುಲ್ತಿಮತ್

  • मलयलम् –

[

आधारः सम्पाद्यताम्

आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=absolute&oldid=481714" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्